تور کندلوس

سفرنامه تور روستای کندلوس

مورخ ۹۷/۶/۲۲
راهنما: محمدرضا زمان فر
تور کندلوس:
به قول داستان نویس‌ها، در یک صبح دل‌انگیز شهریور‌ماه، آفتاب هنوز در نیامده ‌بود که ما درآمدیم از خانه و راه افتادیم.

کروکی کندلوس

کندلوس کجاست

بهشت کندلوس
کمی جلوتر حدود هفت کیلومتر بعد از مرزن آباد یا ۲۵ کیلومتر مانده به چالوس باید بپچی به سمت راست؛ جاده کجور. بعد از طی کردن حدود سی…