تاریخ کندلوس

موقعیت تاریخی روستای کندلوس

کندلوس میعادگاه عاشقان طبیعت و تاریخ
کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه  همدمی است تا سفره