روستای کندلوس

کندلوس
کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه همدمی است تا سفره دل باز کند و

اقلیم کندلوس

آب و هوای کندلوس

موقعیت و وضعیت طبیعی استان مازندران (کندلوس)نشانگر دو ناحیه‌ عمده جلگه‌های ساحلی و کوهستانی البرز است. امتداد و جهت رشته‌کوه‌های البرز به صورت دیواری مرتفع و طولانی، نوار ساحلی و

تاریخ کندلوس

موقعیت تاریخی روستای کندلوس

کندلوس میعادگاه عاشقان طبیعت و تاریخ
کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه  همدمی است تا سفره

کروکی کندلوس

کندلوس کجاست

بهشت کندلوس
کمی جلوتر حدود هفت کیلومتر بعد از مرزن آباد یا ۲۵ کیلومتر مانده به چالوس باید بپچی به سمت راست؛ جاده کجور. بعد از طی کردن حدود سی…