آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

مجوعه فیلم های واقع در آپارات

تنها رستوران در ایران که شما را با طبیعت آشتی می دهد .

چای گیاهی،نوشابه گیاهی،سبزی خوردن وحشی،گیاهان خوراکی(گزنه)، و میوه های جنگل را فقط و فقط میتوانید در رستوران کندلوس مزه مزه کنید.

رستوران و کافی شاپ ویژه کندلوس

کلبه روستائی هم آغوشی جنگل و زندگی

این کلبه که کله چو نام دارد علاوه بر عایق بودن در مقابل گرما و سرما و از هر زلزله ی مهیبی در امان است زیرا کلیه چوب ها در هم قفل میشود و جلوه و زیبائی طبیعی خود را با طبیعت همراه می کند.

منظره ی زیبا از خانه های چوبی در کندلوس

کلبه روستائی هم آغوشی جنگل و زندگی

این کلبه که کله چو نام دارد علاوه بر عایق بودن در مقابل گرما و سرما و از هر زلزله ی مهیبی در امان است زیرا کلیه چوب ها در هم قفل میشود و جلوه و زیبائی طبیعی خود را با طبیعت همراه می کند.

منظره ی کلبه ای زیبا در جنگل کندلوس

کروکی کندلوس

کروکی کندلوس