تنها رستوران در ایران که شما را با طبیعت آشتی می دهد .

چای گیاهی،نوشابه گیاهی،سبزی خوردن وحشی،گیاهان خوراکی(گزنه)، و میوه های جنگل را فقط و فقط میتوانید در رستوران کندلوس مزه مزه کنید.

رستوران و کافی شاپ ویژه کندلوس

کلبه روستائی هم آغوشی جنگل و زندگی

این کلبه که کله چو نام دارد علاوه بر عایق بودن در مقابل گرما و سرما و از هر زلزله ی مهیبی در امان است زیرا کلیه چوب ها در هم قفل میشود و جلوه و زیبائی طبیعی خود را با طبیعت همراه می کند.

منظره ی زیبا از خانه های چوبی در کندلوس

کلبه روستائی هم آغوشی جنگل و زندگی

این کلبه که کله چو نام دارد علاوه بر عایق بودن در مقابل گرما و سرما و از هر زلزله ی مهیبی در امان است زیرا کلیه چوب ها در هم قفل میشود و جلوه و زیبائی طبیعی خود را با طبیعت همراه می کند.

منظره ی کلبه ای زیبا در جنگل کندلوس

کروکی کندلوس

کروکی کندلوس