تور کندلوس

سفرنامه تور روستای کندلوس

مورخ ۹۷/۶/۲۲
راهنما: محمدرضا زمان فر
تور کندلوس:
به قول داستان نویس‌ها، در یک صبح دل‌انگیز شهریور‌ماه، آفتاب هنوز در نیامده ‌بود که ما درآمدیم از خانه و راه افتادیم.