کافی شاپ آسیابان

رستوران و کافی شاپ کندلوس

بهشت کندلوس
وجود پارک، رستوران و فروشگاه عرضه کننده صنایع دستی که در محل پارک و در نزدیکی موزه مردم شناسی مستقر هستند فرصت مناسبی برای گردشگران و بازدید کنندگان