از جهانگیری بپرس

هموطن عزیز

 با همه محبت و لطفی که بمن ابراز  میدارید  و برای کسب و کار و اشتغال احرار به دیدار و جلسه   با من دارید  متاسفانه امکان اجرای اوامر شما در سراسر کشور مقدور نمی باشد .

از این رو با کمک دنیای  مجازی برنامه از جهانگیری بپرس را تقدیم میدارم تا بتوانم از طریق دنیای مجازی باهم رو در رو گفتگو کنیم و علاوه بر آن صدها گفتگو با دیگر هموطنان را مشاهده و از آن بهره مند شوید.

شاید جواب سوالات شما در پاسخ به دیگران داده شده باشد.

 

                                                                                           با صد ها درود