وبینار دکتر جهانگیری

مشاوره فردی و وبینارهای نیمه خصوصی و عمومی در کلیه زمینه های اقتصادی:

 -رهایی از بحران های اقتصادی فعلی و سردرگمی شغلی

-طرح های بروز و پولساز جدید

-شناخت بحران های واحدها 

  • 0 تومان