موسیقی و فیلم

بازسازی سوئیت های کندلوس

جشن فرخنده فردینماشو(مرداد۹۸)

 
 

مجموعه با هم به کندلوس میرویم

کندلوس در گذر تاریخ

ناموفق ها -بخش ۱

ناموفق ها-بخش ۲

ناموفق ها-بخش ۳

ناموفق-بخش ۴

حضور دکتر جهانگیری در روستای شما همراه با شبکه یک سیما

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت اول

آقای جهانگیری در شبکه ۱قسمت دوم

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت سوم

آشنائی با دکتر جهانگیری

چشم انداز کسب و کار

 

برنامه خلاقیت

پایش

پایش دو

یابندگان حلقه های گمشده

موزه مردم شناسی کندلوس موسس علی اصغر جهانگیری

 

برنامه آموزشی دکتر جهانگیری

شبکه خبر ۲

سمینار ما

سرود مازندران

 

سرود عشق جاوید

برنامه پایش سال ۹۴

 

بخش اول فردینماشو

 

بخش دوم فردینماشو

 

 

شب شعر و موسیقی محلی مازندران

فیلم های کندلوس

قسمت ۱

قسمت ۲

با هم به کندلوس برویم

اعجاز عشق

فیلم کندلوس

عشق جاوید

ریشه ها و اندیشه ها

 دانلود فایل pdf پایش ۹۳