طرح های مشارکتی طرح های مشارکتی
فروشگاه مجازی فروشگاه مجازی
مشاوره مشاوره
تلگرام بنیاد جهانگیری تلگرام بنیاد جهانگیری
طرح مشارکتی طرح مشارکتی
روزنامه کندلوس روزنامه کندلوس
از جهانگیری بپرس از جهانگیری بپرس
تور کندلوس تور کندلوس
حضر دکتر جهانگیری در روستای شما حضر دکتر جهانگیری در روستای شما
همسفران کندلوس همسفران کندلوس
طرح مشارکتی طرح مشارکتی
کافی شاپ آسیابان کافی شاپ آسیابان
کافی شاپ آسیابان کافی شاپ آسیابان
خانه / موسیقی و فیلم

موسیقی و فیلم

مجموعه با هم به کندلوس میرویم

کندلوس در گذر تاریخ

ناموفق ها -بخش ۱

ناموفق ها-بخش ۲

ناموفق ها-بخش ۳

ناموفق-بخش ۴

حضور دکتر جهانگیری در روستای شما همراه با شبکه یک سیما

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت اول

آقای جهانگیری در شبکه ۱قسمت دوم

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت سوم

آشنائی با دکتر جهانگیری

چشم انداز کسب و کار

 

برنامه خلاقیت

پایش

پایش دو

یابندگان حلقه های گمشده

موزه علی اصغر جهانگیری

 

برنامه آموزشی دکتر جهانگیری

شبکه خبر ۲

سمینار ما

سرود مازندران

 

سرود عشق جاوید

برنامه پایش سال ۹۴

 

بخش اول فردینماشو

 

بخش دوم فردینماشو

 

 

شب شعر و موسیقی محلی مازندران

فیلم های کندلوس

قسمت ۱

قسمت ۲

 
 

با هم به کندلوس برویم

 

اعجاز عشق

فیلم کندلوس

عشق جاوید

 

ریشه ها و اندیشه ها