آخرین خبرها
طرح های مشارکتی طرح های مشارکتی
فروشگاه مجازی فروشگاه مجازی
مشاوره مشاوره
تلگرام بنیاد جهانگیری تلگرام بنیاد جهانگیری
طرح مشارکتی طرح مشارکتی
خلاقیت خلاقیت
سمینار سمینار
از جهانگیری بپرس از جهانگیری بپرس
تور کندلوس تور کندلوس
طرح های مشارکتی طرح های مشارکتی
وام کارآفرینی وام کارآفرینی
خانه / موسیقی و فیلم

موسیقی و فیلم

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت اول

آقای جهانگیری در شبکه ۱قسمت دوم

آقای جهانگیری در شبکه ۱ قسمت سوم

آشنائی با دکتر جهانگیری

چشم انداز کسب و کار

 

برنامه خلاقیت

پایش

پایش دو

یابندگان حلقه های گمشده

موزه علی اصغر جهانگیری

 

برنامه آموزشی دکتر جهانگیری

شبکه خبر ۲

سمینار ما

سرود مازندران

 

سرود عشق جاوید

برنامه پایش سال ۹۴

 

بخش اول فردینماشو

 

بخش دوم فردینماشو

<

/div>