آخرین خبرها
کندلوس کندلوس
طرح های مشارکتی طرح های مشارکتی
فروشگاه مجازی فروشگاه مجازی
مشاوره مشاوره
تلگرام بنیاد جهانگیری تلگرام بنیاد جهانگیری
طرح مشارکتی طرح مشارکتی
خلاقیت خلاقیت
سمینار سمینار
مشارکتی مشارکتی
خانه / سوئیت کندلوس

سوئیت کندلوس

سوئیت

سوئیتهای دو تخته:  ۱۰۰۰۰۰۰ريال

سوئیتهای سه تخته: ۱۳۰۰۰۰۰ريال

سوئیتهای پنج تخته: ۲۰۰۰۰۰۰ريال

با صبحانه و بلیط رایگان موزه

برای هماهنگی و رزرو با خانم کرمانی ۰۹۹۰۱۹۴۹۴۰۰ تماس بگیرید.