حضور جهانگیری در شبکه یک سیما

دعوت از استاد جهانگیری

دعوت از استاد جهانگیری به روستای شما همراه به شبکه یک سیما

در صورت تمایل به حضور شبکه یک به روستای شما با تامین هزینه ی رفت و آمد و اقامت برای دو نفر امکانات و توانمندی روستای شما را معرفی و در شبکه یک سیما و سایر شبکه ها پخش می نماید .

هزینه تولید و پخش آن از سایر شبکه ها رایگان است 

برای هماهنگی بیشتر با تلفن های ۷-۸۸۸۶۰۳۶۶ بنیاد جهانگیری تماس حاصل فرمائید.