مهمانسرا

در کنار موزه مهمانسرا کندلوس قرار دارد که محیطی مناسب را برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان فراهم کرده است.
تلفن رزرو: ۰۱۱۵۲۳۶۲۲۲۸
خانم کرمانی ۰۹۹۰۱۹۴۹۴۰۰
آدرس:
کندلوس، در کنار موزه، مهمانسرای کندلوس
جهت رزرواسیون اقامتگاه کلیک کنید.