نمایش یک نتیجه

 • 190,000 تومان دو تخته

  اتاق ۲ تخته

  اتاق کندلوس
  مجهز به سیستم گرمایشی،پارکینگ،حمام،یخچال،تلویزیون،تلفن و بافتی سنتی که در جوار موزه کندلوس واقع شده است و به دلیل بن بست بودن دره کندلوس از سکونت و آرامشی خاص

 • 240,000 تومان اقامتگاه کندلوس

  اتاق ۳ تخته

  اتاق کندلوس
  مجهز به سیستم گرمایشی،پارکینگ،حمام،یخچال،تلویزیون،تلفن و بافتی سنتی که در جوار موزه کندلوس واقع شده است و به دلیل بن بست بودن دره کندلوس از سکونت و آرامشی خاص

 • 350,000 تومان اقامتگاه کندلوس

  اتاق ۵ تخته کندلوس

  اتاق کندلوس
  مجهز به سیستم گرمایشی،پارکینگ،حمام،یخچال،تلویزیون،تلفن و بافتی سنتی که در جوار موزه کندلوس واقع شده است و به دلیل بن بست بودن دره کندلوس از سکونت و آرامشی خاص

 • 350,000 تومان اقامتگاه کندلوس

  سوئیت ۵ تخته کندلوس

  سوئیت کندلوس
  مجهز به سیستم گرمایشی،پارکینگ،حمام،یخچال،تلویزیون،تلفن و بافتی سنتی که در جوار موزه کندلوس واقع شده است و به دلیل بن بست بودن دره کندلوس از سکونت و آرامشی خاص

 • 350,000 تومان سیبن

  سوئیت ۵ تخته کندلوس

  سوئیت کندلوس
  مجهز به سیستم گرمایشی،پارکینگ،حمام،یخچال،تلویزیون،تلفن و بافتی سنتی که در جوار موزه کندلوس واقع شده است و به دلیل بن بست بودن دره کندلوس از سکونت و آرامشی خاص