کارآفرینی تهدیدی برای بشریت

اختراع و ابداع سرسام آور بشر در چند دهه اخیر شیوه زندگی انسانها را دگرگون و متحول ساخته است .روزی نیست که از خلاقیت و کارآفرینی انسانهائی در اقصاء نقاط دنیا بگوش نرسد بنحوی که ظهور هر پدیده جدیدی فقط ظرف چند ماه جای خود را به نسل دوم خود میدهد.

وظیفه اصلی کارآفرینی ایجاد ثروت تبدیل زیان به سود و ایجاد فرصت است که متاسفانه در ایران از اشتغال آفرین بعنوان کارآفرین یاد میشود

پیشرفت و توسعه کشورها و ثروتمند شدن آن جوامع توسط کارآفرینان تحقق مییابد و اگر لحظه ای این جوامع را بدون حضور کارآفرینان تصور کنیم کشوری عقب مانده فقیر و سنتی جلوه گر میشود .

تقاضای کار با رشد جمعیت جهان از یک سو و ایجاد فرصتهای تازه ای برای حذف انسانها از سوی دیگر فاجعه ای خاموش است که بشریت را تهدید میکند .

بعنوان مثال :به کارت عابر بانک خود بنگرید که فرصتی طلایی برای بشر ایجاد نموده ولی میلیونها انسان را در سراسر کره زمین از داشتن شغل محروم کرده است .

در گوشی موبایل شما دهها صنعت که در گذشته توسط انسانها اداره میشد خودنمایی میکند. دوربین عکاسی ،ماشین حساب ،رادیو ،قطب نما ،چراغ قوه و دهها خدمات دیگر با حذف میلیونها شغل در گوشی شما جای گرفته است

در آینده نزدیک سربازهای رویاتیک بجای انسان در جنگها شرکت میکنند و اتومیبلها بدون راننده در خیابانها عبور خواهند کرد

به پهپادهای کوچک ،گارسونهای رستوران و حتی همدم و مونس روباتیک نوید ایجاد و ابداع هزاران فرصت جدید برای بشر را میدهد. برای سیر و سفر نیازی به بستن چمدان نیست چون میتوانید در رختخواب خود از جزئیات بناهای تاریخی ،موزه ها ،طبیعت و غیره آگاه شوید دیری نخواهد گذشت که ادامه این روش میلیاردها انسان افسرده ،فقیر ،بیکار و روانی را به جای خواهد گذاشت .شور و نشاط  و حرکت و تلاش از زندگی بشر

رخت بر خواهد بست .بدلیل عدم استفاده از فیزدیک بدن ماهیچه ها کوچک و ضعیف و تغییرات عمده ژنتیکی ساختار امروزی انسانها را تغییر خواهد داد . این تاثیرات را

امروزه نیز شاهد هستیم که انسانها بدلیل عدم نیاز به عضلات و یا کم شدن فعالیتهای فیزیکی کوچک و کوچکتر میشوند .هنوز اول راه است و نرخ بیکاری جهان را تهدید میکند . عوارض بیکاری هم بر کسی پوشیده نیست و با سرعت گرفتن خلاقیت و کارآفرینی که شرط بقاء یک جامعه میباشد بر سرعت و پیشرفت بحرانهای عظیم خواهد افزود .

زمانیکه رباط ها یک کارخانه اتومبیل سازی را اداره میکنند و یک دستگاهی که میوه های یک درخت را در کمتر از یک دقیقه میچیند و یا ضایعی که با هدف پائین آوردن قیمت تمام شد و رقابت به تکنولوژی روی میاورند آینده نه چندان روشنی را پیش روی انسان میگذارد .

در طرح تولید بنزین از ذرت در کانادا دو پیشنهاد روی میز مدیریت قرار گرفت

۱-بودجه یک میلیون دلار با ۵۰۰۰۰نیروی انسان

۲-بودجه ۵۰میلیون دلار با ۱۰۰نیروی انسانی

شما کدام پیشنهاد را خواهید پذیرفت

در روزگاری که خوشحال و سرمست از کارآفرینی ،خلاقیت و نوآوری با ،ایجاد فرصتهای طلایی برای رفاه انسانها به پیش میرویم .وظیفه خود دانستم که در این روزگار خرسندی از کارآفرینی فریاد برآورم که تهدیدی بزرگ و جدی پیش روی ما خودنمایی میکند و لازم است که کارآفرینان جهان در این شیوه تجدید نظر کرده و یا راهی بیابند تا بیکاری صدها میلیون انسان سرنوشت تاریکی را برای بشریت رقم نزند

با احترام

جهانگیری