دیدار با دکتر جهانگیری

اطلاعیه 

اطلاعیه کندلوس

بدینوسیله به اطلاع میرساند که از تاریخ ۹۷/۳/۱۴ الی جمعه ۹۷/۳/۱۸ آقای دکتر جهانگیری در کندلوس حضور خواهند داشت .

علاقمندان به دیدار و گفتگو با خانم کرمانی تلفن ۰۹۱۱۹۱۷۳۱۶۴ هماهنگ فرمائید.